Zakres działalności

Dzisiaj w formule EPC (engineering, procurement and construction) jesteśmy aktywni w gospodarce wodno-ściekowej oraz odpadowej w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie oraz Kirgizji.

Engineering

rozumiemy jako szerokie i kompleksowe podejście do projektu, analizę szans i zagrożeń z niego płynących a przede wszystkim rezultat jaki ma osiągnąć i jego dopasowanie do aktualnych i przyszłych potrzeb Zamawiającego. Jesteśmy aktywni w planowaniu i egzekucji poczynionych ustaleń.

Procurement

kwestie technologii, doborów urządzeń oraz zarządzania łańcuchem dostaw traktujemy jako kluczowe w procesie realizacji inwestycji ochrony środowiska.

Construction

jesteśmy wymagający dla siebie i partnerów, podwykonawców, zarządzając fazą wykonawstwa aktywnie, koordynując i analizując nieustannie postęp prac oraz ciągle adaptując proces realizacji do zmieniających się uwarunkowań.

Woda i ścieki

Pozyskanie, uzdatnienie, transport wody oraz gospodarka ściekowa to wyzwania stojące zarówno przed rozwiniętymi systemami w UE, ale także ogromne potrzeby rynków eksportowych na których działamy…

czytaj więcej

Odpady

Minimalizacja strumienia odpadu trafiającego na składowisko przez stosowanie zaawansowanych technologii odzysku na liniach sortowniczych, produkcja biogazu z frakcji organicznej służącego produkcji energii elektrycznej…

czytaj więcej

Wybrane referencje

Modernizacja Głównych Przepompowni Ścieków

Odessa, Ukraina
6B = 15.120 m³/h, 7А = 10.080 m³/h

Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków

Ivano-Frankivsk, Ukraina Q=90.000 m³/d

Dostawa i montaż pomp oraz agregatów pompowych

Charkov, Ukraina Główna przepompownia

Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych

Andrychów, Polska Q = 13.275 m³/d

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Goleniów, Polska Q=8.190 m³/d

Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych

Słupsk, Polska Q=28.200 m³/d