Referencje

Przez ponad 25 lat działalności zrealizowaliśmy około 500 projektów, także konsultingowych.

Budowaliśmy oczyszczalnie ścieków o przepustowościach dobowych ponad 100.000 m3, Pompownie ścieków o wydajnościach ponad 25.000 m3/h, obiekty wymagające fachowej wiedzy inżynierskiej oraz znakomitego zarządzania fazą realizacji inwestycji, wartym podkreślenia jest, że część z nich realizowana była poza granicami kraju.

Wybrane referencje

Modernizacja Głównych Przepompowni Ścieków nr 6B i 7A / Odessa, Ukraina

6B = 15 120 m³/h, 7А = 10 080 m³/h

Zamawiający: Agencja Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 2012-2015

Wartość robót: ok. 14,5 mln USD

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:

 • prace budowlano-montażowe pompowni wraz z systemem rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicach Dn 1200,
 • dostawę oraz montaż m.in. agregatów pompowych, armatury dużych średnic do Dn 1800, krat, przepływomierzy, systemu przeciw uderzeniom hydraulicznym,
 • budowę 3 km rurociągu o średnicy DN 1200 – DN 1800.

Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków / Ivano-Frankivsk, Ukraina

Q=90 000 m³/d

Zamawiający: Ivano-Frankivskvodoekotekhprom Utility

Okres realizacji: 2012-2014

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:

 • roboty budowlane na modernizowanych obiektach, budowę nowych obiektów m.in. piaskownika,
 • dostawę i montaż urządzeń technologicznych m.in. krat, pomp, mieszadeł, zgarniaczy, systemu napowietrzania oraz automatyki,
 • rozruch obiektu oraz szkolenie personelu użytkownika.

Dostawa i montaż pomp dla 24 stacji przepompowni ścieków i 5 agregatów pompowych dla głównej przepompowni miasta Charkov / Charkov, Ukraina

Pompy dla 24 stacji przepompowni ścieków i 5 agregatów pompowych

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne „Charkivvodokanal”

Okres realizacji: 2011-2013

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:

 • roboty budowlane i instalacyjne sieci i urządzeń technologicznych,
 • rozruch mechaniczny i hydrauliczny urządzeń w zakresie modernizacji miejskich przepompowni ścieków.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Andrychowie / Andrychów, Polska

Q = 13.275 m³/d

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Okres realizacji: 2013-06.2015

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:

 • instalacje technologiczne,
 • demontaż istniejącego wyposażenia,
 • montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego w części mechanicznej, biologicznej, osadowej i biogazowej oczyszczalni ścieków.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków / Goleniów, Polska

Q = 8.190 m³/d

Zamawiający: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2009-2012

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:

 • roboty budowlane,
 • dostawę i montaż urządzeń oraz wyposażenia technologicznego,
 • roboty instalacyjne i sieciowe, roboty elektryczne, AKPiA i dla obiektów w części mechanicznej, biologicznej i osadowej oczyszczalni,
 • rozruch całej oczyszczalni ścieków.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków / Słupsk, Polska

Q = 28.200 m³/d

Zamawiający: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Okres realizacji: 2006-2008

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:

 • roboty budowlane,
 • roboty technologiczne wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia technologicznego,
 • roboty instalacyjne i sieciowe,
 • roboty elektryczne i AKPiA części mechanicznej i osadowej oczyszczalni.